Wat is Shotokan Karate?

Karate is een eeuwenoude vechtskunst die vanuit China op het eiland Okinawa, ten zuiden van Japan, belandde. De grondlegger van het Shotokan Karate, Gichin Funakoshi heeft het karate aangepast aan de moderne tijd en tot bloei gebracht. IN 1922 heeft hij het karate in Japan geïntroduceerd. Zijn leerlingen, waarvan Nakayama de bekendste is, hebben er via de Japanse Karate Associatie (JKA) voor gezorgd dat karate bekendheid kreeg over de hele wereld.
In het Shotokan karate ziet men traditie, lichaamscultuur(karate als bewegingskunst),
Zelfverdediging en sport verenigd, zodat iedereen het kan beoefenen.

“Karate” betekent letterlijk lege (kara) hand (te). Dat houdt in dat de beoefenaar geen wapens gebruikt. Karate is van oorsprong een vorm van ongewapende zelfverdediging, waarbij de beoefenaar door middel van afweertechnieken en tegenaanvallen met armen en benen zijn lichaam tot wapen maakt.

Bij Shotokan Karate ligt de nadruk op de correcte uitvoering en controle van de technieken. Daardoor is de kans op blessures zeer gering (veel minder dan bij andere vechtsporten of bijvoorbeeld balsporten). Beheersing van technieken, lichaam en geest zijn belangrijke aspecten waaraan tijdens de training veel aandacht wordt besteed.


Karateclub Cobra Merchtem

Bij Karateclub Cobra Merchtem wordt karate op elke niveau beoefend. Er wordt lesgegeven voor jong en oud, man en vrouw, beginner en wedstrijdtopper. Er zijn speciale lessen voorzien voor kinderen (namelijk op maandag en zaterdag van 6 tot 12 jaar).
In de kinderlessen wordt op een speelse manier karate geïntroduceerd. Op een verantwoorde, niet-agressieve manier leren de kinderen met elkaar omgaan en worden de beginselen van het karate overgebracht. Door het beoefenen van karate krijgen kinderen (en volwassenen) een beter motoriek en fysieke gesteldheid, een groter concentratievermogen, meer zelfvertrouwen en discipline.


Wie zijn onze leraren ?

Onze erkende leraren zijn :

Hoofd- en jeugdtrainer :           
Vanhouche Jean-Claude: 4de Dan (Trainer B en Scheidsrechter voor competitie)
Hulptrainers :                    
Alain Gyssens (Bloso) 2de Dan
Richard Boyko (Bloso) 2de Dan
Didier Tilburghs (Bloso)2de Dan
Katleen Michiels (Bloso) 2de Dan
Frank Van Den Bossche (Bloso) 1de Dan
David Daelemans 1ste Kyu


Lestijden :

Maandag :        Jeugd  van 18.00 tot 19.00  en volwassenen        van 18.30 tot 20.00
Donderdag:        Jeugd  van 18.30 tot 19.30  en volwassenen        van 19.00 tot 20.30
Zaterdag :        Jeugd  van 10.00 tot 11.00  en volwassenen        van 10.00 tot 12.00

De trainingen gaan door in de sporthal van Merchtem, Dendermondestraat 25 , 1785 Merchtem (Tel: 0477/65.84.84) (Vanhouche Jean-Claude)

Gratis initiatieles

Elk beginnend lid heeft recht op drie gratis initiatielessen.
Hierdoor kan de persoon kennis maken met de nieuwe sport en mocht blijken dat er geen interesse bestaat  kan hij/zij stoppen zonder al te veel kosten gemaakt te hebben.


Secretariaat

Het adres en telefoon van het Secretaraait waar u alle inlichtingen kunt bekomen of documenten of brieven kunt opsturen:

Vanhouche Jean-Claude
Processiestraat 84
1742 Ternat
Tel : 0477/65.84.84


Of bij Richard Boyko
Tel : 0499/25.85.25

U kunt natuurlijk ook altijd terecht bij één van de bestuurleden. 

Huishoudelijk reglement

Lidmaatschap en Bijdrage

Voorafgaand aan het volledige lidmaatschap kun je een paar lessen op proef volgen (zie gratis initiatielessen).
Na de proeflessen dient het lidmaatschap volledig betaald te worden.
Het lidmaatschap verschuldigd aan de Karatebond bedraagt 50 euro per jaar. (Voor eind september te betalen op rekening BE35001-3245484-37).
Na het inleveren van het ingevulde aansluitingsformulier en het overmaken van het inschrijvingsgeld en de bijdrage, ben je officieel lid van de vereniging, Deze inschrijving is tevens geldig als verzekering.


Bijdrage:

De nieuwen prijzen, vanaf september ’19, zijn (+12jaar) :
-     voor een 10 beurten kaart        :     40 euro
-     voor een 10 maanden abonnement    :    250 euro
Het lidgeld van 50 euro blijft van toepassing.

Voor kinderen (-12jaar) wordt dit :
-     voor een 10 beurten kaart        :     30 euro
-     voor een 10 maanden abonnement    :    220 euro
Het lidgeld van 50 euro blijft van toepassing.

Voordelen:
Een lid die een vriend of familielid aanbrengt/inschrijft in onze karate club (inschrijving per persoon) krijgt 25 euro korting op zijn lidgeld van het jaar nadien.
Wie les geeft, krijgt ook een beloning (2,5 euro per les) die ook het seizoen nadien in mindering kan gebracht worden.

Opzegging van het lidmaatschap en adreswijzigingen worden aan het secretariaat gemeld ter attentie van de secretaris:
Richard Boyko of Vanhouche Jean-Claude voorzitter en hoofdtrainer.


Examens

3 x per jaar worden examens afgenomen:
Laatste week van november (maandag , donderdag of zaterdag)
Laatste week van maart (maandag , donderdag of zaterdag)
Laatste week van juni (maandag , donderdag of zaterdag)
Hiervoor zal een blad opgehangen worden in de zaal begin september, begin december en begin april.
Wie wenst deel te nemen, dient zijn naam te noteren en de graad die ze dienen te behalen.
1 Maand voor het examen wordt dit blad weggenomen.
Daarna is het niet meer mogelijk om zich nog in te schrijven voor het examen.  We zullen daarin heel strikt zijn !


U dient wel te beschikken over een minimum aantal lessen die vastgelegd zijn in het reglement.


Karatepakken

Via de vereniging kun je tegen een zeer redelijke prijs karatepakken bestellen. Binnen een paar dagen worden die geleverd. Meer info bij Vanhouche J-Cl.


Aansprakelijkheid

Bij eventuele ongevallen kan de karateclub niet aansprakelijk worden gesteld.
Onze club heeft een Federale ongevallenpolis nr. L.O.1.110.665 en B.A 1.110.666 onderschreven bij Arena.
Daardoor is ieder ingeschreven lid die zijn bijdrage heeft gestort verzekerd tegen ongevallen onder de voorwaarden vermeld in de polis.

Een kopie van de polis en een ongevalaangifte kan steeds bekomen worden op het secretariaat

Procedure bij een ongeval

Ieder ongeval moet onmiddellijk en ten laatste binnen de 8 dagen nadat het is voorgevallen schriftelijk worden aangegeven aan de maatschappij:
            N.V. ARENA
            De Meeusplantsoen 37
            1000 Brussel (tel: 02/512.03.04)
De ongevalaangifte moet in de mate van het mogelijk de oorzaken, de omstandigheden, de dag, het uur en de plaats van het ongeval, de naam, de voornamen en de woonplaats van het slachtoffer en van de getuigen vermelden.

De ongevalaangifte moet verzegeld zijn van een medisch certificaat, hetwelk melding dient te maken van de vermoedelijke gevolgen van het ongeval en de duur van de arbeidsongeschiktheid te voorzien als gevolg van het ongeval.

Voor zover mogelijk wordt de ongevalaangifte gedaan op het formulier daartoe door de maatschappij ter beschikking gesteld.

Bestuur:

De leden van het Bestuur zijn:

Voorzitter:        Jean-Claude Vanhouche
Penningmeester:    Alain Gyssens
Secretaris:        Richard Boyko
Hulpsecretaris:    Didier Tilburghs


Dojo-etiquette

In een karate dojo(oefenruimte) gelden bepaalde afspraken. Het shotokan karate schrijf etiquette (goede manieren) hoog in  het vaandel. Dat houdt in dat we bij het betreden en verlaten van de dojo (oefenruimte) een lichte buiging maken. Hierbij zegt men ‘osu’ (uitgesproken als oes of oss) . ‘Osu’ is een samentrekking van ‘Ohayo Gozaimasu’, wat Japans is voor ‘goede morgen’. Het lijkt op het eerst gezicht wat vreemd om op ieder moment van de dag te groeten met ‘goede morgen’, maar  er zit natuurlijk meer achter. ‘Osu’ valt onder de ‘Heigo’, ofwel het typische taalgebruik van de Japanse Samurai. Een damuraj (ridder uit de adelkaste) was zich ervan bewust dat iedere ochtend als hij zijn echtgenote begroette, dat wel eens de laatste keer kon zijn. De dood was iets wat vanzelsprekend bij het leven hoorde, ieder moment van de dag. De samentrekking van ‘goede morgen’ lijkt qua uitspraak om het woord ‘duwen’, doorzetten. Zo kwam het dat het woord ‘Osu’ de betekenis kreeg van; “wat er ook komt, we wijken niet, we houden”. Als je nu dus de karate dojo binnenkomt, beloof je jezelf met volle inzet te gaan werken. In praktijk kan dit woord gebruikt worden als groet, voor de leraar of voor je partner, maar ook als je te kennen geeft iets begrepen te hebben.
Mensen onder elkaar moeten respect tonen, praat daarom niet als er wat uitgelegd wordt en hou je aan de gegeven opdrachten.
Draag je wit karate gi (pak) met trots en hou hem wit. Je obi (band) heeft de kleur die hoort bij de graad waar je recht op hebt.
Kauw geen kauwgom tijdens de les. Dit staat niet, en het is riskant.
Om blessures te voorkomen moeten de nagels van de handen en voeten kort zijn en sieraden zoals kettingen, oorbellen of ringen afgedaan worden.
Het dragen van kruis-, borst-, en gebitsbeschermers is niet verplicht maar worden sterk aangeraden bij sommige trainingsvormen.

Als je te laat binnenkomt, neem je in seiza (zithouding) plaats de ingang van de dojo, in afwachting van een teken van de leraar, dat je binnen mag komen.

Als je tijdens de les de zaal wilt verlaten, is het de gewoonte dit aan de lesgevers mee te delen: maak echter altijd een buiging bij het verlaten of betreden van de dojo.

Voor en na de les wordt een groetceremonie gehouden.
Alle karateka’s stellen zich vlot in een rij op, de hoogste gegradueerde aan de rechterzijde.
Op het teken ‘Seiza’ gaan de karateka’s zitten.
Op het teken ‘Mokuso’ volgt een korte meditatie, waarbij je je ogen sluit. Je maakt je geest ‘leeg’.
Je laat je beslommeringen van de dag los en je bereidt je voor op de karateles. De meditatie eindigt op het teken ‘Mokuso Yame’. Hierna volgen ‘sensei ni rei’(groet aan de leraar) gevolgd door ‘otagei ni rei’(groet aan elkaar).
Aan het einde van de les volgt dezelfde ceremonie, nu met als doel weer terug te keren naar je dagelijkse leven.


Tijdens de training.

Er wordt tijdens de training niet gepraat, als men met een partner werkt dient men met elkaar te werken en er wordt uiteraard met controle en discipline gewerkt. Na het afgroeten wordt de Dojo in stilte verlaten, en als men de kleedkamers binnengaat is er discipline, ook tijdens het douche. Wat nog moet vermeld worden is dat men de sporttas meeneemt in de Dojo met geldbeugel en andere waardevolle voorwerpen.


De vergunning.


Iedere Karateka moet in het bezit zijn van ZIJN VERGUNNING. Elke nieuwe lid wordt verplicht om een vergunning te nemen bij de V.K.A. Deze is tevens geldig als verzekering.